News & Knowledge

Image 3

เตือนภัยการแอบอ้างชื่อ บริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัด

โดย บริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัด

    เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างชื่อ บริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัด ว่าเป็นสื่อกลางสร้างรายได้ออนไลน์โดยใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาว่างเพื่อหารายได้
โดยแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัดและอ้างเลขจดทะเบียนของบริษัทฯ ไปหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ อาจจะทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย
จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัด ทางเราเป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศเท่านั่น ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิน หรือชักชวนทำงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างดังกล่าว
และได้ดำเนินการแจ้งความไว้เพื่อติดตามและดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ
ทั้งนี้หากผู้ละเมิดสิทธิ์ แอบอ้าง นำชื่อบริษัทฯ หรือกระทำใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ถือว่ามีความผิดและบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำผิดถึงที่สุด

 

ทางบริษัทจัดหางาน บีซีเค จำกัด ลงบันทึกแจ้งความเรียบร้อย